Friday, July 29, 2011

بیانیه مقدماتی شورای هماهنگی راه سبز امید در مورد انتصابات سال 90 - طنز

مردم شریف، آزاده و آگاه ایران سال جاری، سال برگزاری انتصابات مجلس نهم است و ما باید حتما یه موضعی اتخاذ کنیم و اصلا راه نداره ! که بی خیال این واقعه و فرصت فرخنده بشیم ! .

 قبل از ورود به بحث ، به اطلاع جنبش سبز می رسانیم که ما زبان شما هستیم ! . می پرسید چرا ؟ چونکه ما همان ابتدا و بصورت وکالتی و علی رغم میل آقای موسوی و کروبی ، سند رهبری جنبش سبز را وکالتی و به زور به نام موسوی و کروبی زدیم و اگر موسوی و کروبی گفته اند رهبر نیستند و همراه هستند بی خود گفته اند ! ، زیرا سند رسمی رهبری جنبش  در دفترخانه رسما تنظیم و ثبت گردیده و آقایان کدیور و مهاجرانی نیز بعنوان شهود حضور داشتند .  حالا هم در غیاب موسوی و کروبی ما که وکیل ایشان هستیم رهبری جنبش رو خود عهده دار شدیم و زبان شما شدیم ! و به نام و از جانب جنبش سبز بیانیه می دهیم ! . 

حالا طی این بیانیه سه راه را در مواجهه با انتصابات نشان می دهیم و از شهروندان و ایرانیان داخل و خارج از کشور می خواهیم در این زمینه تحلیل ها و نظرات خود را ارائه دهند . قبل از اینکه نظر بدهید لازم است بدانید که یکی از این راهها بسیار خوب است ! و راهی است که آگاهان ! و  کنشگران سیاسی آگاه ! آن را انتخاب می کنند( شرکت مشروط در انتصابات ) .

حالا بدون هیچ قضاوتی ! سه راه پیش رو را مطرح می کنیم :

 راه اول ، مشارکت بی قید و شرط در انتصابات است ، که راه خوبی نیست چون همین جوری و بدون امتیاز گرفتن که نمی صرفه تو انتصابات شرکت کنیم .
 راه دوم که خیلی خیلی بده ، تحریم بی قید و شرط انتصاباته . حالا چرا بده ؟ چونکه اخیرا دانشمندان کشف کرده اند که تحریم یک فعالیت و حرکت خیلی خشونت آمیز است ! . البته از ربط تحریم و خشونت نپرسید زیرا دانشمندان توضیح بیشتری ندادند و فقط گفتند جدیدا تحریم انتصابات ، خشونت بار شده ! و ما هم که زبان جنبش سبزیم ، اصلاح طلب هستیم و دنبال خشونت  نمی رویم  ! . مردم و جنبش سبز هم همیشه به دنبال اصلاحاتند ! و اگه صحبتی از ساختار شکنی مردم و خواسته براندازی میشه ، همش توهم  فانتزی می باشد ! . شاید بگویید پس چندین هزار فیلم از خواسته ها و شعارهای ساختار شکنانه مردم و جنبش سبز چه میشود ؟ پاسخ این است که شما هنگام دیدن آن فیلمها دچار توهم  فانتزی می شوید. زیرا مردم شعار اصلاح طلبانه می دهند ! ولی شما شعارهای ساختار شکنانه می شنوید ! . البته در این خصوص دکتر کدیور استاد هستند و پس از مراجعه به ایشان در می یابید که همه شما نگران این نظام هستید و خودتان خبر ندارید! .
 اما می رسیم به راه سوم که عالیست و خیلی خیلی خوبه و راهی است که آگاهان !!!  آنرا انتخاب می کنند . این راه ، راه مشارکت مشروط در انتصاباته و مورد توجه سید ممد هم هست . حالا چرا مشارکت مشروط در انتصابات خوبه ؟ چونکه اگر حاکمیت به هر دلیل از خود انعطاف نشان دهد و شرایط برگزاری انتخاباتی آزاد ( آزاد از دید ما ) را بپذیرد ما هم از موضع قدرت ! برای استیفای حقوق و مطالبات آزادیخواهانه مردم در قانون اساسی از این شرایط استفاده می کنیم و دوباره زیر مجموعه ای از حکومت می شویم . شاید بگویید مگر دستیابی به آزادی با این قانون اساسی میسر است ؟ می گوییم آزادی مورد نظر شما خیر ،  اما آزادی که ما تعریف می کنیم بله .

اما شروط شرکت در انتصابات چیست :
 جنبش سبز ( خود ما که زبان و رهبرشیم ) شروطی را دارد . جدا از آزادی زندانیان و کوتاهی دست نهادهای امنیتی و رفع حصر موسوی و کروبی و رفع سانسور و آزادی احزاب ، جالب ترین شرط ما لغو نظارت استصوابی است .  نظارت استصوابی که مغایر موازین انتخابات آزاد ، سالم و منصفانه و  همچنین  """"" قانون اساسی """"" است و ما می خواهیم که انتصابات زیر نظر  "" مرجع نظارتی بی طرف "" برگزار گردد . حالا """ تاکید به رعایت قانون اساسی """ یعنی چی ؟ یعنی که ما به شورای نگهبانی که در قانون اساسی تصریح شده اعتراضی نداریم و فقط به بی طرفی این مرجع معترضیم . بله ،  تعجب نکنید چون ما اصلاح طلبیم و مثل سید ممدمون ، دلسوز این نظام هستیم که به بیراهه داره میره .

راستی اگر می بینید که شرط محاکمه قاتلان و جنایتکارانی که هموطنهای ما رو به خاک و خون کشیدند در شروط ما نیست ، یک وقت تعجب نکنید ، به این نکته توجه کنید که قراره ما دوباره در انتصابات قاتل اصلی که همون خامنه ای باشه مشارکت مشروط داشته باشیم .

در انتها از همه شهروندان خارج و داخل کشور انتظار داریم در این ماه مبارک از این فرصت برای گفتگو و تعامل ! در مورد انتصابات استفاده کنیم و با نظرات و پیشنهادهای شما یکی از این سه راه که دوتاش به درد نمیخوره ! را انتخاب کنیم  و به جمع بندی نهایی برسیم !. راه آگاهان ! فراموش نشود.

شورای هماهنگی راه سبز امید که می ترسیم هویت واقعیمان را افشا کنیم .

( لازم به ذکر است پس از این بیانیه واژه آگاه در لغتنامه دهخدا دچار تغییراتی بدین شکل شد >> آگاه : آگه. مطلع باخبر. خبردار. مستحضر. خبرداشتن. کنشگر سیاسی که راه شرکت در انتصابات مشروط را انتخاب می کند . )


No comments:

Post a Comment