Sunday, November 18, 2012

فراخوان شام غریبان / یک شمع برای شمعهایی که سوختند

یک شمع برای شمعهایی که سوختند /

لطفا عکس و فیلم های خود را از شمع هایی که به یاد این شهیدان روشن میکنید به آدرس ایمیل
10esfand1390@googlemail.com
و یا از طریق مسیج به یکی از صفحات فیس بوک زیر ارسال کنید:
ایرانیان فیس بوک
http://www.facebook.com/fb.iranian
به یاد محمد مختاری
http://www.facebook.com/Mohammad.Mokhtari.Page
ده اسفند
http://www.facebook.com/10Esfand
حمایت از هنرمندان سبز
http://www.facebook.com/support.green.artists
کمپین درخواست از هنرمندان برای شکستن سکوت
http://www.facebook.com/AskingArtists2BreakSilence
شهروند سبز
http://www.facebook.com/shahrvnd.sabz?fref=ts

No comments:

Post a Comment