Monday, January 2, 2012

معنی شرم را می دانید ؟ / به بهانه بیانیه مخدوش جرس قبل از انتشار بیانیه بلاگرهای ایرانی در خصوص تحریم انتخابات


با توجه به وقایع پس از انتخابات سال 88 و کشتار بی رحمانه مردم از سوی حاکمیت ، تحریم نمایشهای انتخاباتی و عدم مشارک مردم بطور روشن قابل پیش بینی بود . اما افسوس که عده اندکی از منتسبان به جنبش سبز ، دلبستگی به نظام را فراتر از خونهای فرزندان ایران یافتند و همواره سعی در انحراف جنبش و تغییر مسیر آن به سمت حاکمیت داشته اند . وقتی همراهان سبزمان از تعلق جنبش به تمام آزادیخواهان سخن گفتند ، این عده برای جنبش حد و حدود تعیین کردند . وقتی همگان از جنایتهای آقای خامنه ای سخن می گفتند ، این افراد از پاکدستی رهبری تعریف کردند . وقتی صحبت ستمهای بیشمار به مردم شد ، این عده از لزوم معذرت خواهی مردم ستمدیده از ستمگر گفتند .
 و هم اکنون که مردم در نتیجه کشتار و جنایات بی وقفه حکومت طی سالهای اخیر به نتیجه حتمی عدم امکان اصلاح این نظام ویرانه رسیده اند ، این عده سعی در بازسازی این ویرانه دارند و طی بیانه ای مخدوش و بی امضا در سایت جرس اعلام نمودند که انتخابات اگر واقعی باشد مفید خواهد بود ! و تحریم انتخابات بدلیل واقعی نبودن انتخابات است . گویی چنانچه اگر فضای لازم به اصلاح طلبان داده می شد و یا شروط آقای خاتمی مقبول نظام می افتاد ، مردم خونهای ریخته شده و تمام جنایتها را فراموش کرده و در این نمایش حکومت شرکت می کردند . جدا از متن بیانیه ؛ انتشار بدون امضای آن و از جانب وبلاگ نویسان مجهول جای تامل دارد و بهتر بود آقایان اعتقادشان را از زبان خویش بگویند نه از زبان وبلاگ نویسان مجهول الهویه .
اما در بیانیه منتشره سایت جرس جز مطالب گفته شده ، نکته بسیار شرم آوری نیز وجود دارد و آن توهین به شهدای عاشورای خونین ایران است . در این بیانیه کذایی گفته شده که وقایع عاشورا سناریوی خود حکومت بوده و حکومت سعی کرد مردم را بار دیگر فریب دهد و جنبش را به بی راهه بکشاند اما مردم در روز عاشورا در خانه هایشان و مشغول خودسازی بودند ! .
 بی شرمی تا به کجا ؟ آیا شجاعت و از خودگذشتگی مردم در روز عاشورا از نظر شما به بیراهه رفتن بوده ؟ آیا مردم در روز عاشورا در خانه ها مشغول خود سازی بودند ؟ پس چه کسانی کشته شدند ؟ پس چه کسانی زیر چرخهای ماشین له شدند ؟ می دانید شرم یعنی چه ؟  قطعا نمی دانید . شرم واژه ایست که شما معنی آن را نمی دانید .

No comments:

Post a Comment